Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và công nghệ của Bộ Công thương

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 2824/BCT-KHCN ngày 25/5/2022 về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới và hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan