Đề xuất đăng ký thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về ứng dụng và triển khai công nghệ cấp Viện Hàn lâm thực hiện từ năm 2023

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc CV số 277/VHL-UDTKCN về việc Đề xuất đăng ký thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về ứng dụng và triển khai công nghệ cấp Viện Hàn lâm thực hiện từ năm 2023.

Hồ sơ đề xuất gửi về phòng QLTH (đồng chí Thuỷ) để tổng hợp gửi VAST.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan