Đề xuất đăng ký thực hiện các nhiệm vụ KH&CN phối hợp với UBND tỉnh Cao Bằng

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị Công văn số 199/VHL-ƯDTKCN về việc đề xuất đăng ký thực hiện các nhiệm vụ KH&CN phối hợp với UBND tỉnh Cao Bằng.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan