Đề xuất các nhiệm vụ KHCN hợp tác với UBND tỉnh Ninh Thuận

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc CV số 2133/VHL-WDTKCN về việc Đề xuất các nhiệm vụ KHCN hợp tác với UBND tỉnh Ninh Thuận.

Đề xuất gửi về phòng QLTH (đ/c Thuỷ) trước 21/10/2022 để tổng hợp.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan