Đề tài trọng điểm cấp VAST

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI TRỌNG ĐIỂM CẤP VAST

VIỆN HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN

 

TT

Tên đề tài, nhiệm vụ

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì, phối hợp

Nội dung

Năm thực hiện

Kết quả

1

Nghiên cứu thành phần, hàm lượng các hoạt chất Lipit, axit béo và Oxilipin của một số loài San hô và sinh vật biển vùng Đông bắc Việt Nam

GS.TS. Phạm Quốc Long

Trọng điểm cấp Viện HL

2013-2016

Hồ sơ và mẫu tiêu bản SV biển (165 mẫu); CSDL lipit của SV biển vùng Đông Bắc VN; Quy trình phân lập, tinh chế 20 hoạt chất sạch; Quy trình tạo TPCN quy mô 0.5kg/ mẻ. 20 chất sạch, mỗi chất 3mg, 01 TPCN VEDA K+; 02 bài báo ISI; 04 bài báo QG; 03 báo cáo HN; 03 GPHI chấp nhận đơn. Đào tạo 01 Tiến sĩ, 01 thạc sỹ.

2

Nghiên cứu thành phần, hàm lượng lipid, axit béo và các dẫn xuất của chúng từ một số sinh vật biển vùng biển Bắc Trung Bộ đến Trung Trung Bộ Việt Nam

GS.TS. Phạm Quốc Long

Đề tài trọng điểm cấp VAST

2016-2018

Sản phẩm TPCN Trứng cầu gai; 10 hợp chất được tổng hợp/ bán tổng hợp, 01 bộ CSDL lipid của SV biển, 05 quy trình phân lập các lớp chất lipid, 01 quy trình tổng hợp, bán tổng hợp 01 hợp chất, 01 quy trình tạo sản phẩm TPCN; 03 bài báo ISI, 06 bài báo trong nước, 04 báo cáo hội nghị, 01 GPHI chấp nhận đơn; Đào tạo 01 thạc sĩ và 01 NCS.

3

Nghiên cứu thành phần, hàm lượng lipid, axit béo và các dẫn xuất của chúng từ một số sinh vật biển vùng biển ở khu vực Nam Trung Bộ (vùng biển Khánh Hòa - Bình Thuận)

GS.TS. Phạm Quốc Long

Đề tài trọng điểm cấp VAST

2020-2022

Đang thực hiện