Đề tài thuộc quỹ phát triển KH&CN Quốc gia (NAFOSTED)

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI THUỘC QUỸ PHÁT TRIỂN KH&CN QUỐC GIA (NAFOSTED)

VIỆN HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN

 

TT

Tên đề tài, nhiệm vụ

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì, phối hợp

Nội dung

Năm thực hiện

Kết quả

1

Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính kháng u in vitro va in vivo của các chalcone và auron

TS. Lưu Văn Chính

 

 

2010-2012

 

Tổng hợp khoảng 80 chalcon mới từ các chất đầu 2-hydroxyacetopheno, thymin, uracil, flo-uracil, imidazol, benzotriazol và các andehyt thơm khác nhau. Kết quả sàng lọc hoạt tính gây độc tế bào in vitro của các chalcon tổng hợp được trên các dòng tế bào ung thư gan Hep-2, ung thư phổi LU và ung thư màng tim RD. Kết quả thử nghiệm hoạt tính gây độc tế bào trên mô hình gây u thực nghiệm in vivo của 1 chalcon có hoạt tính tốt nhất.

Đăng 03 bài báo trong tạp chí Quốc tế (ISI), 03 bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành Quốc Gia. Đào tạo và hướng dẫn 04 sinh viên bậc đại học, 02 thạc sĩ và 01 nghiên cứu sinh

2

Khảo sát hoạt tính kháng u thực nghiệm của các polysacarit đặc biệt từ nấm ăn và nấm dược liệu và nghiên cứu sản phẩm chuyển hóa sinh học các polysacarit này thành các sản phẩm có giá trị sử dụng cao hơn

PGS.TS. Lê Mai Hương

 

2010-2012

 

3

“Nghiên cứu các yếu tố sinh hóa đề kháng lên quá trình mất màu (trắng hóa) rạn san hô Việt Nam”, mã số 104.01.121.09

PGS.TS. Phạm Quốc Long

 

2010-2011

 

4

Đánh giá nguy cơ gây phì dưỡng môi trường nước lưu vực sông Hồng  (Việt Nam):  tác động trực tiếp của con người và biến đổi khí hậu

TS. Lê Thị Phương Quỳnh

Khoa học Trái đất và Môi trường

2010-2012

03 bài SCI/SCIE, 03 bài báo trên tạp chí trong nước và 02 bài trên hội nghị

5

Tổng hợp các dẫn xuất cyclobutane nucleoside mới

TS. Trần Thị Thu Thủy

 

2010-2013

 

6

Đề tài: Nghiên cứu các hoạt chất có tác dụng chống ung thư và tim mạch từ một số loài thực vật và cây thuốc của Việt Nam

(Thuộc hướng: Hóa hữu cơ)

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Cường

 

2011-2013

Đã thu hái và xây dựng hồ sơ thực vật (vi phẫu, đặc điểm hình thái) loài của loài Sưa đỏ Dalbergia tonkinensis. Nghiên cứu trình tự DNA của loài sưa đỏ Dalbergia tonkinensis và hai loài Dalbergia khác. 

Đã phân lập được 24 hợp chất từ dịch chiết lõi gỗ sưa đỏ. Đã đánh giá tác dụng tim mạch của một số hợp chất từ Sưa đỏ. Đã đánh giá tác dụng ức chế enzym anpha glucosidase (giảm tiểu đường) của hợp chất tách được trong mẫu cây.

Đã công bố 2 bài SCI và 2 bài SCI-E. Đào tạo 1 Tiến sĩ.

7

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kháng viêm, chống ung thư của một số thực vật họ Lay dơn (Iridaceae) ở Việt Nam

TS. Lê Minh Hà

(Thuộc hướng: Các hợp chất có hoạt tính sinh học).

2010-2013

02 bài báo ISI, 02 bài báo quốc gia, 1 sáng chế đã cấp bằng, 1 NCS, 2 ThS

8

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn, chống ung thư của một số loài thực vật chi Cơm nguội (Ardisia) và Chua ngút (Embelia) họ Đơn nem (Myrsinaceae) ở Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

 

2012-2014

 

9

Mô hình hóa chuyển tải cacbon trong hệ thống sông Hồng: tác động của con người và biến đổi khí hậu

TS. Lê Thị Phương Quỳnh

Khoa học Trái đất và Môi trường

2013-2016

03 bài báo ISI, 02 báo cáo hội nghị quốc tế, 03 bài báo quốc gia

10

Nghiên cứu chuyển hóa lignocellulose của các phụ phẩm công-nông nghiệp để giải phóng các hợp chất phenolic có hoạt tính sinh học bởi các enzyme carbohydrate esterase từ nấm

TS. Đỗ Hữu Nghị

KH Sự sống-Sinh học Nông nghiệp

2014-2016

02 bài báo ISI, 01 báo cáo hội nghị QG, 02 bài báo quốc gia

11

Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng tim mạch của loài Sưa đỏ Dalbergia tonkinensis ở Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Cường

Hóa học

2016-2018

02 bài báo ISI, 01 báo cáo hội nghị QG, 02 bài báo quốc gia

12

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài thực vật chi Zanthoxylum họ Rutaceae ở Việt Nam
Thuộc hướng: Hóa học

TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

Khoa học tự nhiên và kỹ thuật

2016-2019

02 bài báo ISI, 02 bài báo quốc gia, hỗ trợ đào tạo 01 NCS

13

Nghiên cứu tác dụng kháng viêm và chống tiểu đường của hai loài Thóc lép (Desmodium gangeticum (L.) DC.) và Hàn the (Desmodium heterophyllum (Willd.) DC.) thuộc chi Thóc lép của Việt Nam

PGS. TS. Lê Minh Hà

 

2017-2019

02 bài báo ISI, 02 bài báo quốc gia, 1 sáng chế đã chấp nhận đơn, 1 ThS

14

Các yếu tố ảnh hưởng đến mật độ vi khuẩn chỉ thị phân (FIB) ở hệ sinh thái rừng ngập mặn cửa sông Hồng, Bắc Việt Nam: tác động của con người và biến đổi khí hậu

TS. Nguyễn  Thị Mai Hương,

Khoa học Trái đất và Môi trường

2017-2020

Dự kiến 02 bài SCI/SCIE, 01 bài báo trong nước và 01 bài báo trên hội nghị quốc gia/quốc tế

15

Nghiên cứu tác dụng chống tiểu đường và ung thư của các hợp chất phân lập từ một số loài thuộc chi Quyển bá (Selaginella) ở Việt Nam

TS. Nguyễn Phi Hùng

 

2017-2020

 

16

Nghiên cứu khai thác tiềm năng giá trị của lignin bằng chuyển hóa enzyme, xúc tác hóa học và phân tách các hợp chất thơm từ chúng, VALIMATICS

TS. Đỗ Hữu Nghị

 

2018-2020

 

17

Thiết kế sàng lọc các hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên từ thực vật Việt Nam định hướng hoạt tính chống ung thư biểu mô tế bào gan

TS. Phạm Minh Quân

 

2018-2019

 

18

Đánh giá mức độ thay đổi về cát bùn lơ lửng và bốc thoát khí chứa cacbon từ hệ thống sông Hồng theo chuỗi thời gian (1990s – nay)

TS. Lê Thị Phương Quỳnh,

Khoa học Trái đất và Môi trường

2019-2022

 

Dự kiến 02 bài SCI/SCIE, 01 bài báo trong nước và 02 bài báo trên hội nghị quốc gia/quốc tế

19

Nghiên cứu các yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng nước nuôi trồng thủy sản vùng ven biển cửa Ba Lạt (sông Hồng)

TS. Lê Như Đa

Khoa học Trái đất và Môi trường

2019-2022

Dự kiến 02 bài báo thuộc hệ thống ISI, 02 báo cáo hội nghị, 01 bài báo quốc gia.

20

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài thực vật chi Tế tân (Asarum) họ Mộc hương (Aristolochiaceae) ở Việt Nam

PGS.TS Phạm Thị Hồng Minh

Hóa học

2020-2023