Đề tài thuộc Chương trình Trọng điểm cấp Nhà nước KC

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC KC

VIỆN HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN

 

TT

Tên đề tài, nhiệm vụ

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì, phối hợp

Nội dung

Năm thực hiện

Kết quả

1

Nghiên cứu chiết xuất hoạt chất và bào chế thuốc điều trị viêm gan virus từ rễ cây Nhó đông (Morinda longissma Y.Z.Ruan)

ThS. Trần Thu Hường

Chương trình: KC-10.45/11-15

2014-2015

Đã xây dựng hồ sơ thực vật học của loài cây Nhó đông. Đã mô tả hình thái, đặc điểm vi phẫu các bộ phận thân, lá và rễ loài Nhó đông và soi bột rễ cây Nhó đông. Đã xây dựng TCCS của nguyên liệu rễ cây Nhó đông. Đã nghiên cứu thành phần hóa học của rễ cây Nhó đông, bao gồm 03 phân đoạn có hoạt tính kháng HBV. Đã phân lập và xác định cấu trúc của 22 hợp chất (03 chất mới). Đã xây dựng thành công mô hình thử viêm gan virus B invitro trên dòng tế bào HepG3 nhiễm virus HBV. Đã sàng lọc hoạt tính được 10 mẫu chiết tách từ rễ cây Nhó đông. Kết quả cho thấy 10 mẫu đều có tác dụng kháng HBV thông qua làm giảm các chỉ số HBsAg và HBV-DNA. Đặc biệt, một số mẫu có tác dụng tương dương và mạnh hơn đối chứng dương Lamivudine. Đã nghiên cứu thành công quy trình chiết xuất bán thành phẩm quy mô 50kg/mẻ. Đã xây dựng bộ TCCS cho bán thành phẩm và thành phẩm. Đã sản xuất 2 kg bán thành phẩm, 3.000 viên thành phẩm. Đã công bố 01 bài báo SCIE; 02 bài báo quốc gia; Đào tạo 01 Tiến sĩ.

2

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các công nghệ tiên tiến để tạo chuỗi sản phẩm có giá trị cao từ hải sản (hàu, cá và rong) Việt Nam

TS. Trần Quốc Toàn

Chương trình: KC.09/16-20

2018-2020