Đề tài PTCN, hợp tác địa phương, dự án SXTN, PTSP

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI PTCN, HỢP TÁC ĐỊA PHƯƠNG, DỰ ÁN SXTN, PTSP

VIỆN HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN

 

TT

Tên đề tài, nhiệm vụ

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì, phối hợp

Nội dung

Năm thực hiện

Kết quả

1

Hoàn thiện quy trình sản xuất phèn sunfat nhôm và phèn kép từ Cao lanh Phú Thọ nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sử dụng Cao lanh và tận thu phế thải

TS. Lê Thị Mai Hương

Hợp tác địa phương

2012-2013

 

2

Nghiên cứu và xây dựng qui trình chiết tách rotundin trong cây bình vôi trồng ở qui mô sản xuất thử, áp dụng tại tỉnh Thái Bình

TS. Lê Minh Hà

Hợp tác với UBND tỉnh Thái Bình

2014-2016

Hồ sơ thu mẫu củ Bình vôi; Kỹ thuật nhân giống cây bình vôi từ củ, nuôi cấy mô; Quy trình chiết tách rotundin thô quy mô 200 kg/ mẻ; Quy trình tinh chế rotundin 98% quy mô 1kg/ mẻ; 10 kg rotundin thô, 01 kg tinh chế; TCCS của Rotundin 98%; 01 báo cáo HN, 01 bài báo QG, đào tạo 01 cử nhân

3

Dự án phát triển công nghệ sản xuất Curcumin từ củ nghệ vàng C. longa trồng tại nông trường Thạch Quảng - Thanh Hóa

ThS. Trần Quốc Toàn

Dự án SXTN cấp VAST

2015-2016

TCCS nguyên liệu nghệ vàng; Curcumin tinh khiết; 01 quy trình chiết xuất curcumin quy mô 300 kg/ mẻ; Quy 01 quy trình sản xuất TPCN curcuminoids độ tinh khiết 96%; 01 hệ hống dây truyền sản xuất Curcumin quy mô 300 kg/ mẻ; Sản phẩm Tinh chất nghệ thiên nhiên Sargarmin; 01 GPHI được chấp nhận đơn

4

Phát triển công nghệ thu sinh khối đa cấp, tạo viên nén hữu cơ sinh học giàu dinh dưỡng và vi sinh vật hữu ích từ nguồn phế phụ phẩm mía đường dùng làm thức ăn bổ sung cho động vật ăn cỏ và nuôi trồng thủy sản

KS. Phạm Cao Bách

Dự án Phát triển công nghệ

2018-2019

Sản phẩm viên nén Sơn Hà Hud-5/ TÔM, Hud-8/ TAGS; 01 phòng sx dịch men vi sinh; 01 bản vẽ thiết bị và dây chuyền sx quy mô lớn; Quy trình kỹ thuật sx sản phẩm; Bộ TCCS cho 02 sản phẩm; Hồ sơ đăng ký 01 nhãn hiệu và 02 kiểu dáng công nghiệp

5

Nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan của quả Me rừng (Phyllanthus emblica L.)

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Cường

Đề tài phát triển công nghệ cấp VAST

2018-2020

Tạo được các cao chiết và chế phẩm từ quả Me rừng; Nghiên cứu thành phần hóa học và hàm lượng polyphenol của chế phẩm quả Me rừng; Sản xuất 100g chế phẩm. Kết quả đánh giá tác dụng chống oxi hóa và bảo vệ gan cho thấy chế phẩm me rừng có khả năng chống oxi hóa tốt và bảo vệ gan tương đương với đối chứng dương Sylimarin. Kết quả thử độc tính của chế phẩm cho thấy chế phẩm không độc, không xác định được LD50. kết quả được ghi nhận trong 01 sáng chế đầu năm 2021.

6

Ứng dụng các công nghệ - kỹ thuật hiện đại để xây dựng qui trình và tạo chế phẩm TPCN giàu hợp chất murrayafoline A có tác dụng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư từ cây Cơm rượu trái hẹp

TS. Lưu Văn Chính

Đề tài phát triển công nghệ

2019-2020

Đang thực hiện