Đề tài, dự án độc lập cấp Nhà nước

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚC

VIỆN HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN

 

TT

Tên đề tài, nhiệm vụ

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì, phối hợp

Nội dung

Năm thực hiện

Kết quả

1

 Nghiên cứu công nghệ sản xuất và sử dụng đồng bộ các chế phẩm vi sinh dùng để xử lý nước và bùn đáy hồ ao nuôi tôm sú, cá tra năng suất cao ở Đồng bằng Sông Cửu Long

KSCC. Hoàng Đại Tuấn

Đề tài độc lập cấp nhà nước

2009-2011

 

2

Hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học và triển khai ứng dụng trong xử lý và quản lý ô nhiễm cho một tiểu vùng nuôi cá tra ở Cù lao sông Tiền

KSCC. Hoàng Đại Tuấn

Dự án SXTN cấp NN

2012-2015

Sơ đồ quy trình sản xuất các chế phẩm; Tài liệu hướng dẫn sử dụng chế phẩm; Báo cáo số liệu kết quả phân tích; Đăng ký 01 nhãn hiệu và 01 kiểu dáng CN; Cẩm nang xử lý và quản lý hồ nuôi; Dây chuyền công nghệ; Các chế phẩm sinh học Hud5, Hud567, Hud10A, Bio-Hudavil; Mô hình nuôi cá tra giống, cá tra thịt được xử lý bằng chế phẩm dự án;

3

Nghiên cứu metagenome của vi sinh vật đất vùng rễ một số cây trồng ở Việt Nam: cây thuốc có củ (cây nghệ), cây công nghiệp (cà phê) nhằm tăng năng suất và chất lượng cây trồng.

PGS. TS. Lê Mai Hương

Độc lập cấp NN

2014-2017

01 chủng VSV tái tổ hợp, 2 mg protein tái tổ hợp, 01 hệ thống tính đảm bảo phân tích khai thác được dữ liệu metagenome, cơ sở dữ liệu metagenome của VSV, 01 quy trình biểu hiện 03 gen mới mã hóa enzyme tái tổ hợp tăng cường chuyển hóa N, P. 02 bài báo ISI, 04 bài báo trong nước. Đào tạo 02 NCS và 02 thạc sĩ.

4

Dự án: Hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm axit béo đa nối đôi (n3-PUFA) từ nguyên liệu tự nhiên bổ sung vào thức ăn ương nuôi một số đối tượng cá biển chủ lực

ThS. Nguyễn Văn Tuyến Anh

Dự án SXTN cấp NN do Bộ NN&PTNT quản lý

2018-2020

Dự kiến 01 quy trình sản xuất chế phẩm axit béo đa nối đôi n3-PUFA, quy mô ≥ 400 kg nguyên liệu/ mẻ; Hồ sơ thiết kế hệ thống thiết bị sx đạt công suất ≥ 400 kg nguyên liệu/ mẻ; Tạo 01 thức ăn bổ sung; 3000 lít chế phẩm n3-PUFA hàm lượng EPA+DHA ≥ 150 mg/ lít

5

Dự án: Áp dụng giải pháp hữu ích số 935 quy trình sản xuất sản phẩm giàu axit béo omega-3 để tạo thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung EPA, DHA chất lượng cao

GS.TS. Phạm Quốc Long

Đề tài ứng dụng văn bằng SHTT

2018-2020