Đề tài độc lập trẻ

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI ĐỘC LẬP TRẺ

VIỆN HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN

 

TT

Tên đề tài, nhiệm vụ

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì, phối hợp

Nội dung

Năm thực hiện

Kết quả

1

Nghiên cứu sinh tổng hợp các feruloyl- và acetyl esterase từ nấm thuộc Ascomycota và khả năng chuyển hóa sinh học các vật liệu giàu lignocellulose

TS. Đỗ Hữu Nghị

Độc lập trẻ

2014-2015

01 chủng nấm biểu hiện hoạt tính feruloyl-esterase, 50mg enzyme feruloyl-esterase; 01 chủng nấm biểu hiện hoạt tính acetyl-esterase, 50mg enzyme acetyl-esterase; 01 quy trình lên men, tách chiết và tinh sạch enzyme esterase từ nấm; Dữ liệu về khả năng chuyển hóa vật liệu lignocellulolose bởi esterase; 01 GPHI chấp nhận đơn, 01 bào báo QG, ĐT 01 thạc sỹ

2

Nghiên cứu qui trình tổng hợp erlotinib hydrochloride dùng làm thuốc điều trị ung thư

TS. Trần Thị Thu Thủy

Độc lập trẻ

2013-2015

Quy trình tổng hợp Erlotinib.HCl; 01g Erlotinib hydrochloride; đăng được 02 bài báo QG; Đào tạo 01 thạc sỹ

3

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính các chất từ một số loài thuộc họ Dầu rái

TS. Trần Thị Thu Thủy

Độc lập trẻ

2012-2013

 

4

Nghiên cứu thành phần hóa học, tác dụng sinh học của rễ cây Prismatomeris memecyloides Craib. và định hướng tạo chế phẩm tăng cường sinh lực nam giới

ThS. Trần Thu Hường

Đề tài độc lập trẻ

2015-2016

Đã xây dựng hồ sơ thực vật cây Côngsêlên; Xử lý mẫu, tạo dịch chiết, phân lập và xác định cấu trúc các hợp chất phân lập; Đã đánh giá  hoạt tính androgen của dịch chiết, và nhóm hoạt chất từ rễ cây. Các hợp chất sạch được đánh giá hoạt tính ức chế enzym PDE-5. Đã tìm ra 01 hợp chất anthranoid chính có tác dụng ức chế PDE-5 mạnh, tiềm năng trong điều trị rối loạn cương dương. Đã nghiên cứu qui trình tách chiết phân đoạn giàu hoạt chất chính qui mô 1kg/mẻ. Đã nghiên cứu độc tính cấp, độc tính bán trường diễn của nhóm hoạt chất chiết xuất từ rễ cây, chế phẩm không độc và an toàn. Đã xây dựng TCCS của chế phẩm. Đã công bố 01 bài báo SCI-E, 02 bài báo trong nước; Đào tạo 01 cử nhân

5

Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng chống tiểu đường của cây Râu mèo (Orthosiphon stamineus Benth.) ở Việt Nam

TS. Nguyễn Phi Hùng

Độc lập trẻ cấp VAST

2017-2018

01 quy trình phân lập tạo phân đoạn giàu hợp chất chính có hoạt tính chống tiểu đường; 01 bài SCIE, 01 bài quốc gia; Hỗ trợ đào tạo 01 NCS

6

Phát triển kỹ thuật phân tích hình ảnh hiển vi huỳnh quang nội hàm cao phục vụ sàng lọc, đánh giá các hợp chất có hoạt tính chống ung thư ở mức độ tế bào và hướng đích phân tử

TS. Đỗ Hữu Nghị

Độc lập trẻ

2018-2019

01 quy trình sàng lọc và 01 bộ dữ liệu hoạt tính chống ung thư; 01 quy trình đánh giá tác dụng của chất thử lên các đích phân tử bằng kỹ thuật HCS/A; 01 sáng chế chấp nhận đơn hợp lệ; đào tạo 01 thạc sĩ

7

Nghiên cứu sự biến động theo mùa của một số lipid đánh dấu ở loài san hô mềm Sinularia flexibilis thu thập tại vùng biển Nha Trang, Khánh Hòa

TS. Đặng Thị Phương Ly

Độc lập trẻ cấp VAST

2018-2019

 

8

Nghiên cứu hoạt tính ức chế enzyme PTP1B và α-Glucosidase của các hợp chất phân lập từ cây Ngô thù du (Tetradium ruticarpum)

TS. Trần Quốc Toàn

Độc lập trẻ

2019-2020

 

Bài viết liên quan