Đề tài độc lập cấp VAST

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI ĐỘC LẬP CẤP VAST

VIỆN HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN

 

TT

Tên đề tài, nhiệm vụ

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì, phối hợp

Nội dung

Năm thực hiện

Kết quả

1

Áp dụng qui trình phân hủy rơm rạ và 1 số phụ phẩm nông nghiệp bằng các chủng vi sinh vật hữu hiệu của Hungary và Việt Nam, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tận thu phụ phẩm nông nghiệp

PGS.TS. Lê Mai Hương

Độc lập cấp Viện HL

2012-2013

 

2

Nghiên cứu thành phần hóa học, quy trình chế biến dầu thực vật và chế phẩm chứa hoạt chất piceatannol từ hạt Chanh leo tím (Passiflora edulis)

TS. Tô Đạo Cường

Độc lập cấp VAST

2017-2018

Đã phân tích thành phần dầu chanh leo tím ở Việt Nam. Đã phân lập 05 hợp chất từ bã hạt chanh leo sau khi chiết dầu. Đã xây dựng quy trình chế biến dầu từ hạt chanh leo qui mô 5kg/mẻ; Quy trình tạo chế phẩm chứa hoạt chất piceatannol qui mô 5kg/mẻ; Dầu chanh leo không gây kích ứng da và không độc theo đường uống. Chế phẩm piceatannol có tác dụng ức chế enzym she, tiềm năng trong điều trị tim mạch. Đã xây dựng TCCS của dầu nền và chế phẩm piceatannol; 01 bài báo QT, 01 bài QG và 01 GPHI được chấp nhận đơn hợp lệ

3

Đề cương về chiến lược nghiên cứu và phát triển các sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên phục vụ cho lĩnh vực Tinh dầu - Hương liệu - Mỹ phẩm của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2030

GS.TS. Phạm Quốc Long

Đề tài đặt hàng HĐ Ngành, Điều tra cơ bản

2019-2020

01 Đề cương: Chương trình nghiên cứu phát triển tinh dầu, chất thơm VN và các sản phẩm từ chúng của Viện Hàn lâm KHCNVN giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030; 03 bài báo khoa học.

Bài viết liên quan