Đề cử ứng viên cho Giải thưởng ASPIRE 2023

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 1128/VHL-HTQT về việc Đề cử ứng viên cho Giải thưởng ASPIRE 2023.

Công văn đề cử kèm Hồ sơ ứng viên (theo mẫu quy định) gửi về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chậm nhất 17h00 ngày 07 tháng 6 năm 2023.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan