Công văn đề nghị cung cấp thông tin nổi bật của các đơn vị trực thuộc

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 913/VHL-HTQT về việc cung cấp thông tin nổi bật của các đơn vị trực thuộc.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan