Công bố danh sách ứng viên chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

Sáng 1/11/2022, Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) đã công bố danh sách 356 ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) năm 2022. Theo đó, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có 13 ứng viên GS, PGS ở các ngành: Cơ học, Hóa học, Khoa học Trái đất, Sinh học và Vật lý.

Kết quả này được công bố sau phiên họp lần thứ 10 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 (diễn ra ngày 29/10/2022), xét công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 cho các ứng viên đã được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành thông qua.

Xem danh sách cụ thể ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 tại đây

Từ danh sách này, HĐGSNN nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ tiếp tục tổ chức các phiên họp để xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022.

Nguồn: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bài viết liên quan