Chính sách xin thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao (HCNG), hộ chiếu công vụ (HCCV) nhập cảnh Đức

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 2792/VHL-HTQT ngày 17/11/2023 về việc Chính sách xin thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao (HCNG), hộ chiếu công vụ (HCCV) nhập cảnh Đức.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan