Cập nhật hồ sơ xin gia hạn thời gian thực hiện đối với các nhiệm vụ Hợp tác quốc tế song phương

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc CV số 1328/VHL-HTQT về việc cập nhật hồ sơ xin gia hạn thời gian thực hiện đối với các nhiệm vụ Hợp tác quốc tế song phương.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan