Báo cáo kết quả thực hiện Thoả thuận hợp tác với KH&CN giữa Viện Hàn lâm và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị CV số 2120/VHL-WDTKCN v/v báo cáo kết quả thực hiện Thoả thuận hợp tác với KH&CN giữa Viện Hàn lâm và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Báo cáo gửi về phòng QLTH (đ/c Thuỷ) trước 11h00 ngày 01/11/2021 để tổng hợp gửi VAST.
 
Thông tin chi tiết xem file đính kèm.
 
Trân trọng./.

Bài viết liên quan