Cơ cấu tổ chức

Download Sơ đồ cơ cấu tổ chức (.pdf) (.doc)

BAN LÃNH ĐẠO:

Họ và tên GS. TS. Phạm Quốc Long
Chức vụ: Viện Trưởng
Điện thoại CQ: 024.37912774
Email: mar.biochem@fpt.vn

 

Họ và tên PGS. TS. Nguyễn Mạnh Cường
Chức vụ: Phó Viện Trưởng
Điện thoại CQ: 024.38361899
Email: nmcuong_inpc@yahoo.com.vn

 

Họ và tên TS. Lê Tất Thành
Chức vụ: Phó Viện Trưởng
Điện thoại CQ: 024.37911812
Email: thanh.biotech@gmail.com

 

  Họ và tên PGS. TS. Phạm Thị Hồng Minh
Chức vụ: Phó Viện Trưởng
Điện thoại CQ: 024.37911812
Email: minhhcsh@gmail.com

 

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ


HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Chủ tịch: GS. TS. Lê Mai Hương
Phó chủ tịch: GS. TS. Phạm Quốc Long
PGS.TS Nguyễn Mạnh Cường
Thư ký: PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Vân

 

PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP

Phụ trách: PGS.TS Phạm Thị Hồng Minh
Điện thoại CQ: 024.37566740
Email: minhhcsh@gmail.com
Địa chỉ: Nhà 1H, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIỆN

Hiện nay, tổng số cán bộ công chức của Viện Hoá học các Hợp chất thiên nhiên là 93 ngư­ời, trong đó gồm 07 GS và PGS, 1 TSKH, 13 TS, 23 ThS, 40 ĐH và nhân viên. Ngoài ra, Viện còn có các cán bộ hợp đồng lao động dài hạn khác.