Giới thiệu chung


 

VIỆN HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN

1. Tên đơn vị: Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên - Institute of Natural  Products Chemistry (INPC).

2. Địa chỉ liên hệ:        

- Địa chỉ: Nhà 1H, Số 18 Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội

- Điện thoại: 024.37566023

- Fax: 04.37564390

- Email: vanthu.inpc@vast.gov.vn

3. Lãnh đạo:    

- Viện Trưởng: GS.TS Phạm Quốc Long

- Phó Viện trưởng: PGS.TS Nguyễn Mạnh Cường; TS. Lê Tất Thành; PGS.TS. Phạm Thị Hồng Minh

4. Hội đồng khoa học: Ban Thường trực Hội đồng Khoa học gồm 19 người

• GS.TS Lê Mai Hương - Chủ tịch Hội đồng

• GS.TS Phạm Quốc Long - Phó Chủ tịch Hội đồng

• PGS.TS Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Hội đồng

• PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Vân - Thư ký Hội đồng

5. Lực lượng cán bộ:

  Số Người
Số cán bộ biên chế 41
Số cán bộ hợp đồng 53
Giáo sư, Phó Giáo Sư 2
Phó Giáo Sư 8
Tiến sĩ Khoa học 1
Tiến sĩ 22
Thạc sĩ 18
Kĩ sư/ Cử nhân 41
Khác 3
Tổng số cán bộ 94

6. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị:

Chức năng: Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu triển khai về các lĩnh vực Hoá học các hợp chất thiên nhiên, hoá dược và vật liệu mới.

Nhiệm vụ: 

- Nghiên cứu khai thác hợp lý các hợp chất thiên nhiên từ tài nguyên sinh vật ở đất liền, dưới biển và vi sinh vật gồm có:

- Phát hiện, nghiên cứu khai thác các chất có hoạt tính sinh học trong các tài nguyên sinh vật ở đất liền, dưới biển và vi sinh vật, chuyển hoá và tổng hợp chúng thành những chất có giá trị cao phục vụ cho công nghiệp dược, nông nghiệp và xuất khẩu.

- Nghiên cứu các nguồn tinh dầu, hương liệu, từ đó tinh chế những đơn chất quí phục vụ cho các ngành công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm và xuất khẩu.

- Nghiên cứu tổng hợp toàn phần và bán tổng hợp chất chất hữu cơ, đặc biệt là các chất có hoạt tính sinh học, các loại hương liệu nhân tạo quý có giá trị sử dụng cao trong các ngành công nghiệp và xuất khẩu.

- Nghiên cứu công nghệ phục vụ cho các ngành công nghiệp về các lĩnh vực hoá học các hợp chất thiên nhiên, công nghiệp dược, thực phẩm.

- Xây dựng và triển khai các phương pháp đánh giá hoạt tính sinh học, các phương pháp phân tích thành phần dược liệu thiên nhiên và tổng hợp, phân tích cấu trúc các hợp chất thiên nhiên.

- Nghiên cứu và triển khai sản xuất, kinh doanh các hoá chất phục vụ công nghiệp dược, công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm, công nghiệp điện tử, nhiên liệu sinh học, nông nghiệp, bảo vệ môi trường, thăm dò và khai thác dầu khí.

- Đào tạo cán bộ sau đại học thuộc lĩnh vực Hoá học các hợp chất thiên nhiên.

Từ năm 1991, Viện được giao là cơ quan đại diện quốc gia Việt Nam của mạng lưới Hóa hợp chất thiên nhiên thuộc UNESCO khu vực ROSTSEA.

7. Cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức Viện bao gồm:

- 01 phòng Quản lý tổng hợp

- 12 phòng, trung tâm nghiên cứu chuyên môn   

 1. Phòng Hoá sinh hữu cơ
 2. Phòng Sinh học Thực nghiệm
 3. Phòng Hoạt chất sinh học 
 4. Phòng Công nghệ và Thiết bị hoá học
 5. Phòng Phân tích hóa học
 6. Phòng Hoá dược
 7. Phòng Hoá Sinh nông nghiệp và Tinh dầu
 8. Phòng Công nghệ khai thác và chế biến tài nguyên thiên nhiên
 9. Phòng Tổng hợp hữu cơ
 10. Trung tâm Hóa môi trường – CTC
 11. Trung tâm Hóa thực vật và Nano Y Sinh
 12. Trung tâm phát triển công nghệ sạch và vật liệu

- Văn phòng làm việc tại Trạm Nghiên cứu tổng hợp đa ngành Tài nguyên Môi trường Miền Trung - Đồng Hới - Quảng Bình

- 01 đơn vị 35 - Liên hiệp Khoa học sản xuất Công nghệ hoá học đang tiến hành sắp xếp chuyển đổi theo Nghị định 115/NĐ-CP của Chính Phủ.

8. Các hoạt động thường xuyên:

- Các hoạt động KHCN theo Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ do Bộ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ cấp:

     + Nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ về hóa học các hợp chất thiên nhiên, hóa dược, thực phẩm, nông nghiệp, môi trường và chế biến tài nguyên thiên nhiên.

     + Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm trên cơ sở kết quả nghiên cứu hoặc cải tiến công nghệ phục vụ công nghiệp dược, thực phẩm, nông nghiệp, bảo vệ môi trường, thăm dò và khai thác dấu khí.

     + Dịch vụ KH&CN: Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tư vấn, thiết kế và chế tạo thiết bị, phân tích, thẩm định, giám sát, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực nghiên cứu trên.

- Hoạt động đào tạo: Đào tạo tiến sỹ chuyên ngành Hoá học các hợp chất thiên nhiên và Kỹ thuật Hóa học