Thư mời tham dự Hội thảo về tài trợ của Quỹ Nafosted, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm viết công bố quốc tế