Mời đăng ký đại biểu tham gia Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần II, năm 2019