Trang thiết bị nghiên cứu


Kính hiển vi soi ngược


Máy đo Cacbon hữu cơ


Lò nung


Máy đo Nitơ tổng


Máy đo nồng độ BOD trong nước thải


Máy đông khô


Máy ly tâm


Máy quay cất chân không


Máy ổn nhiệt


Máy ổn nhiệt


Máy quay cất loại to


Tủ cấy


Máy siêu âm


Tủ ủ BOD


Máy đo MS


Máy GC


Máy GC-MS


Máy HPLC