Phòng Phân tích hóa học

1. Thông tin chung

Quản lý phòng: TS. Đinh Thị Thu Thủy
Điện thoại: 024.37564590
Di Động: +84 983232204
Email: pthc1200@yahoo.com
Địa chỉ: Phòng 301, 302 tầng 3 nhà 1H - Số 18 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội.
 

2. Cán bộ đang công tác tại phòng

  

Tập thể cán bộ Phòng Phân tích hữu cơ và Nghiên cứu cấu trúc

STT Họ và tên Vị trí công tác
1 Ths. Đinh Thị Thu Thủy Quản lý phòng
2 KS. Phạm Thị Minh Diệp Nghiên cứu viên
3 CN. Trần Thị Tuyến Nghiên cứu viên
4 KS. Phạm Ngọc Mai Nghiên cứu viên
5 KS. Lê Thanh Hải Nghiên cứu viên

3. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực nghiên cứu

-         Nghiên cứu các phương pháp phân tích tinh dầu, hương liệu, các hợp chất hữu cơ bằng các kỹ thuật sắc ký.

-         Nghiên cứu, phân tích hàm lượng, chất lượng (các chỉ tiêu hóa học và vật lý) của các tinh dầu và hương liệu Việt Nam và thế giới.

-         Nghiên cứu cấu trúc các hợp chất hữu cơ, các chất có hoạt tính sinh học.

-         Phân tích hàm lượng, chất lượng các chỉ tiêu hóa học và vật lý của dầu béo thực vật, động vật.

-         Phân tích các chất vi lượng trong tinh dầu hương liệu như: các chất gây dị ứng, dư lượng thuốc trừ sâu, các chất bảo quản, các chất độc hại và tạp nhiễm.

-         Phân tích đánh giá hàm lượng các hợp chất hữu cơ bằng HPLC-MS. 

4.    Kết quả nổi bật

-         Xây dựng thư viện khoá thời gian lưu, xác định phổ các loại tinh dầu, hương liệu của Việt Nam và thế giới bằng máy sắc kí khí kết nối khối phổ.

-         Nghiên cứu phương pháp xác định một số chất gây dị ứng, một số hợp chất thuốc trừ sâu có chứa Clo, Photpho, các hóa chất tạp nhiễm và các chất độc hại bị nhiễm trong tinh dầu hương liệu bằng sắc kí khí kết nối khối phổ.

-         Tách chiết và định lượng hàm lượng tinh dầu từ nhiên nhiên bằng các phương pháp khác nhau: Chưng cất lôi cuốn hơi nước, chiết dung môi, chiết Soxhlet, ép lạnh…

-         Phân tích axit béo trong một số mẫu sinh vật biển, mẫu thực vật, mẫu chế phẩm…

-         Đo các chỉ số như: tỉ trọng, độ nhớt, độ quay cực, chỉ số chiết quang, chỉ số axit, chỉ số Iot.

-         Xác định hàm lượng của năm nguyên tố C, H, N, S,O trong hợp chất hữu cơ.

-         Định tính và định lượng dư lượng thuốc trừ sâu trong tinh dầu, đất, nước, thực phẩm, các chất gây dị ứng, các axit béo trong dầu thực vật.

-         Nghiên cứu cấu trúc các hợp chất hữu cơ, các chất có hoạt tính sinh học. Tham gia một số đề tài đánh giá chất lượng của một số giống cây có giá trị cao như Hồi, Tràm, Sả… với Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, công ty giống lâm nghiệp TW, Viện cải thiện giống, Bộ Lâm Nghiệp, Sở Công nghệ Tỉnh Lạng Sơn

-         Xây dựng một số phương pháp xác định hàm lượng axit shikimic trong hoa hồi, cordycepin trong đông trùng hạ thảo, catechin trong trà xanh, sudan trong thực phẩm, chất cay trong gừng, tỏi, ớt bằng máy sắc kí lỏng HPLC-MS.