Phòng Hóa môi trường - CTC

1. Thông tin chung

Trưởng Phòng: PGS.TS. Lê Thị Phương Quỳnh
Điện thoại: 02437916621
Di Động: +84 903402327
Email: quynhltp@gmail.com
Địa chỉ: Phòng 704 Tầng 7, nhà 1H, Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

2. Cán bộ đang công tác tại phòng

STT

Cán bộ nghiên cứu

 

1

TS. Nguyễn Thị Mai Hương

 

2

ThS. Hà

 

3

TS. 

 


3. Chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực nghiên cứu

-         Chức năng : Trung tâm Hóa Môi trường – CTC có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, tư vấn, chuyển giao công nghệ, đào tạo và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

-         Nhiệm vụ : Tập thể Hóa Môi trường có nhiệm vụ

+          Khảo sát, quan trắc, phân tích và đánh giá chất lượng môi trường. Điều tra, đánh giá tác động môi trường.

+          Ứng dụng mô hình toán học mô phỏng các quá trình sinh địa hóa trong các hệ thống thủy văn.

4.  Kết quả nổi bật

  • Về khoa học công nghệ

-         Từ năm 1999, trong khuôn khổ một số dự án nghiên cứu được tài trợ từ các tổ chức trong và ngoài nước như Viện Hoá học các Hợp chất thiên nhiên, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Việt Nam (NAFOSTED), Quỹ học bổng khoa học cấp Quốc gia L’Oréal-Unesco, Quỹ khoa học Quốc tế (IFS), Tổ chức các trường Đại học nói tiếng Pháp (AUF), Quỹ mạng lưới Châu Á - Thái Bình Dương nghiên cứu những biến đổi toàn cầu (APN)... tập thể Hoá Môi trường đã và đang thực hiện, phối hợp thực hiện các nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường nước, đặc biệt là nguy cơ phì dưỡng và ô nhiễm hữu cơ trong một số hệ thống sông và hồ chứa ở miền Bắc Việt Nam; ứng dụng mô hình toán học mô phỏng diễn biến chất lượng nước sông, nước hồ dưới các tác động của tự nhiên và con người trong lưu vực.

-         Các kết quả nghiên cứu đã được công bố trên 12 bài báo ở tạp chí quốc tế, hơn 50 bài báo trong tạp chí trong nước và 15 báo cáo trong các hội nghị khoa học chuyên ngành ở trong nước và quốc tế.

  • Về đào tạo, hợp tác quốc tế

-         Đã và đang hợp tác nghiên cứu khoa học với một số nhóm nghiên cứu ở các nước Pháp (Trường Đại học Paris VI), Singapore (Đại học quốc gia Singapore) và Đức (Đại học quốc tế Zittau) và Nhật Bản trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, phục vụ phát triển bền vững.

-         Tham gia tư vấn, chuyển giao công nghệ, đào tạo đại học và sau đại học về lĩnh vực Hoá phân tích và Hoá môi trường.