Phòng Tổng hợp hữu cơ

 

1. Thông tin chung

Trưởng phòng: TS. NCVC. Lưu Văn Chính
Điện thoại: 0902038588
Email: chinhluuvan@gmail.com
Địa chỉ: Phòng 703, 706 tầng 7 nhà 1H, số 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

2. Cán bộ hiện đang công tác tại đơn vị

Tập thể cán bộ nghiên cứu phòng Tổng hợp hữu cơ

Danh sách cán bộ phòng

TS. NCVC. Lưu Văn Chính

Trưởng phòng

ThS. NCV. Trương Ngọc Hùng

Cán bộ phòng

TS. NCV. Nguyễn Văn Tài

Cán bộ phòng

TS. NCV. Nguyễn Thị Nga

Cán bộ phòng

 

3. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực nghiên cứu

- Nghiên cứu cơ bản và triển khai có định hướng về lĩnh vực tổng hợp và bán tổng hợp hữu cơ.

- Nghiên cứu bán tổng hợp các hợp chất thiên nhiên nhằm tạo ra các dẫn xuất mới có hoạt tính cao, bền vững và dễ sử dụng.

- Nghiên cứu tổng hợp toàn phần các chất có hoạt tính sinh học cao và các hoạt chất làm thuốc generic.

- Tham gia đào tạo đại học, sau đại học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tổng hợp hữu cơ.

- Nghiên cứu các quy trình công nghệ tạo sản phẩm phục vụ cuộc sống quy mô phòng thí nghiệm và quy mô pilot.

- Tham gia tư vấn, dịch vụ, đào tạo và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tổng hợp hữu cơ theo quy định của Viện.

4. Kết quả nổi bật

- Chủ trì 03 đề tài cấp Nhà nước và cấp Bộ bao gồm 01 đề tài Hóa Dược của Bộ Công Thương; 01 đề tài NAFOSTED của Bộ KH và CN; 01 đề tài cấp Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam. Ngoài ra còn tham gia phối hợp nhiều đề tài cấp Nhà nước và cấp Bộ khác.

- Công bố khoảng 30 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI và hơn 20 bài báo trong các tạp chí chuyên ngành uy tín khác ở trong nước.

- Đào tạo 03 tiến sĩ, phối hợp hỗ trợ đào tạo 2-3 tiến sĩ khác, 05 thạc sĩ và hàng chục sinh viên đến từ nhiều Trường Đại học khác nhau như: Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Thủy Lợi, ...

- Phòng có 02 cán bộ được cử đi đào tạo tiến sĩ ở các nước Pháp và Hungary.