Phòng Phân tích hóa học

 

1. Thông tin chung

Trưởng phòng: TS. NCVC. Nguyễn Phi Hùng
Điện thoại: 0967958384
Email: nguyenphihung1002@gmail.com / nguyenphihung@inpc.vast.vn
Địa chỉ: Phòng 301, 302, 303 tầng 3 nhà 1H, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

2. Cán bộ hiện đang công tác tại đơn vị

Tập thể cán bộ nghiên cứu phòng Phân tích Hóa học

Danh sách cán bộ phòng

TS. NCVC. Nguyễn Phi Hùng

Trưởng phòng

TS. NCVC. Đinh Thị Thu Thủy

Phó Trưởng phòng

ThS. NCV. Trần Thị Tuyến

Cán bô phòng

CN. NCV. Nguyễn Thị Liên

Cán bộ phòng

CN. NCV. Nguyễn Hồng Oanh

Cán bộ phòng

CN. NCV. Đỗ Thị Thúy

Cán bộ phòng

 

3. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực nghiên cứu

- Hóa học các hợp chất thiên nhiên: Phương pháp phân lập và tinh chế các hợp chất thiên nhiên.
- Ứng dụng các phương pháp phổ hiện đại trong nghiên cứu cấu trúc hóa học các hợp chất thiên nhiên.
- Nghiên cứu phát triển các phương pháp Phân tích định tính, định lượng các hoạt chất trong các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, đánh giá chất lượng, chuẩn hóa sản phẩm (dược liệu, thực phẩm chức năng, dược mỹ phẩm, thuốc…).
- Nghiên cứu, phân tích hàm lượng, chất lượng (các chỉ tiêu hóa học và vật lý) của các loại Tinh dầu và hương liệu của Việt Nam và thế giới. 
- Nghiên cứu đánh giá hoạt tính sinh học của các hợp chất, sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên liên quan bệnh Tiểu đường, béo phì, bệnh về gan, phổi…
- Nghiên cứu quy trình công nghệ tạo các sản phẩm thiên nhiên ứng dụng trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phòng và điều trị bệnh.

4. Kết quả nổi bật

- Kết quả khoa học công nghệ: Thực hiện được 5 đề tài khoa học công nghệ từ cấp Bộ trở lên.
- Công bố khoa học: Công bố được 24 bài báo trong đó có 17 bài quốc tế và 7 bài quốc gia. Các bài báo quốc tế của phòng chủ yếu là các bài thuộc danh mục tạp chí ISI.
 - Đào tạo: Tham gia đào tạo, hướng dẫn SV Đại học và sau đại học: Tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học…

5. Trang thiết bị hiện có

- Phân tích sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) trong định tính, định lượng thành phần hóa học, kiểm tra chất lượng, đánh giá và xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu và các sản phẩm thiên nhiên. Xây dựng các phương pháp phân tích, tiêu chuẩn hóa sản phẩm.

 

- Phân tích sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) trong định tính, định lượng thành phần hóa học, kiểm tra chất lượng, đánh giá và xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu và các sản phẩm thiên nhiên. Xây dựng các phương pháp phân tích, tiêu chuẩn hóa sản phẩmPhòng có đầy đủ các trang thiết bị máy móc trong phân tích và nghiên cứu hóa học như: máy sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép khối phổ hãng Agilent (LC-MS), máy sắc ký khí (GC) và sắc ký khí ghép nối khối phổ (GC-MS) dùng trong phân tích tinh dầu, hương liệu, các hợp chất dễ bay hơi, dầu béo,…
- Hệ thống máy sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) dùng trong phân tích định tính, định lượng thành phần hóa học. 
Ngoài ra, còn có các hệ thống sắc ký lỏng trung áp (MPLC), sắc ký cột, sắc ký bản mỏng, sắc ký nhanh (FLC) dùng trong phân tích định tính, nghiên cứu thành phần hóa học, phân lập và tinh chế các hợp chất thứ cấp (secondary metabolites) có nguồn gốc thiên nhiên (thực vật, động vật, vi sinh vật…) trên cạn và dưới biển.
- Các hệ thống bổ trợ khác như: máy quay cất chân không vừa và nhỏ (rotary evaporator), máy ly tâm loại vừa và nhỏ, máy siêu âm (sonicator), máy đo tỉ trọng, độ nhớt, máy đo độ quay cực, máy sấy loại công nghiệp (1000 L) và loại nhỏ (50 L), và các dụng cụ trang thiết bị đầu tay khác sử dụng trong phòng thí nghiệm.