Phòng Hóa môi trường - CTC

 

1. Thông tin chung

Trưởng phòng: PGS. TS. NCVCC. Lê Thị Phương Quỳnh
Điện thoại: 02437916621 / 0903402327
Email: quynhltp@gmail.com
Địa chỉ: Phòng 704 tầng 5 nhà 1H, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

2. Cán bộ hiện đang công tác tại đơn vị

Tập thể cán bộ nghiên cứu phòng Hóa môi trường - CTC

Danh sách cán bộ phòng

PGS. TS. NCVCC. Lê Thị Phương Quỳnh

Trưởng phòng

TS. NCVC. Nguyễn Thị Mai Hương

Cán bộ phòng

TS. NCV. Lê Như Đa

Cán bộ phòng

ThS. NCV. Hoàng Thị Thu Hà

Cán bộ phòng

 

3. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực nghiên cứu

  • Quan trắc, phân tích và đánh giá chất lượng môi trường.
  • Nghiên cứu và đánh giá biến đổi khí hậu và hoạt động của con người đến môi trường sinh thái và chất lượng môi trường.
  • Mô hình hóa quá trình sinh địa hóa trong các hệ thống thủy vực.

4. Kết quả nổi bật

  • Về khoa học công nghệ:

- Từ năm 1999, trong khuôn khổ một số dự án nghiên cứu được tài trợ từ các tổ chức trong và ngoài nước như Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia Việt Nam (NAFOSTED-Vietnam), Quỹ học bổng khoa học cấp Quốc gia L’Oréal-Unesco, Quỹ khoa học Quốc tế (IFS), Tổ chức các trường Đại học nói tiếng Pháp (AUF), Quỹ mạng lưới Châu Á - Thái Bình Dương nghiên cứu những biến đổi toàn cầu (APN),... tập thể cán bộ Phòng Hoá Môi trường đã và đang thực hiện, phối hợp thực hiện các nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường trong một số lưu vực sông và hồ chứa, rừng ngập mặn, cửa sông ven biển ở Việt Nam; ứng dụng mô hình toán học mô phỏng diễn biến chất lượng nước dưới các tác động của tự nhiên và con người.
- Các kết quả nghiên cứu đã được công bố trên 62 bài báo ở tạp chí quốc tế (trong đó có hơn 40 bài SCI/SCIE), hơn 90 bài báo trong tạp chí trong nước; tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học chuyên ngành ở trong nước và quốc tế.

  • Về đào tạo, hợp tác quốc tế:

- Đã và đang hợp tác với một số nhóm nghiên cứu ở các nước Pháp (Trường Đại học Paris VI), Singapore (Đại học quốc gia Singapore), Thái Lan, Campuchia và Đức (Đại học quốc tế Zittau), Thái Lan, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc,… về nghiên cứu khoa học và đào tạo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, phục vụ phát triển bền vững.
- Tham gia tư vấn, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đào tạo đại học và sau đại học về lĩnh vực Hoá phân tích và Hoá môi trường.

  • Dịch vụ khoa học công nghệ:

- Tư vấn, phân tích, đánh giá chất lượng môi trường.