Phòng Công nghệ khai thác và Chế biến tài nguyên thiên nhiên

 

1. Thông tin chung

Trưởng phòng: TS. KSC. Chu Quang Truyền
Điện thoại: 0904232897
Email: quangtruyen69@gmail.com
Địa chỉ: Phòng 801, 802 tầng 8 nhà 1H, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

2. Cán bộ hiện đang công tác tại đơn vị

Tập thể cán bộ nghiên cứu phòng Công nghệ khai thác và Chế biến tài nguyên thiên nhiên

Danh sách cán bộ phòng

TS. KSC. Chu Quang Truyền

Trưởng phòng

PGS. TS. NCVCC. Ngô Kim Chi

Cán bộ phòng

ThS. NCV. Đặng Ngọc Phượng

Cán bộ phòng

KTV. Nguyễn Tấn Phú

Cán bộ phòng

 

3. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực nghiên cứu

- Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu phát triển công nghệ khai thác chế biến hiệu quả, tái sử dụng tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải, kiểm soát ô nhiễm, BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới trong khai thác các chất có hoạt tính sinh học từ tài nguyên thiên nhiên và khai thác sử dụng tối ưu nguồn hoạt chất có hoạt tính sinh học.
- Tổng hợp vật liệu mới và thiết bị mới ứng dụng trong bảo vệ sức khoẻ và môi trường.
- Ứng dụng các phương pháp phân tích hoá lý trong đánh giá phân tích môi trường và theo dõi, đánh giá các quá trình công nghệ.
- Nghiên cứu, triển khai dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ về khai thác chế biến và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt tài nguyên các chất có hoạt tính sinh học và dịch vụ phân tích chất lượng, môi trường.
- Nghiên cứu tuần hoàn vật chất và dịch vụ hệ sinh thái, chuyển giao công nghệ thích hợp phục vụ phát triển bền vững và ứng phó với BĐKH.

4. Kết quả nổi bật

- Thực hiện 10 đề tài cấp nhà nước (Bộ và cấp Tỉnh).
- Thực hiện hợp tác quốc tế với Nhật Bản, Nga, Mông Cổ, các nước Đông Nam Á và phát triển các kế hoạch khoa học thuộc Màng lưới Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương về Môi trường và BĐKH.
- Được cấp 02 sáng chế (01 nước ngoài và 01 trong nước).
- Xuất bản được 02 sách chuyên khảo, tham khảo.
- Đăng được 10 bài báo quốc tế và 10 bài báo quốc gia.

5. Hướng nghiên cứu - triển khai ứng dụng công nghệ 2020-2025

- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nano, micro và tiết kiệm năng lượng, giảm khí nhà kính trong sản xuất các sản phẩm có hoạt tính sinh học và bảo vệ môi trường.
- Phân tích đính tính, định lượng lipit và các axít béo trong mẫu động, thực vật dưới biển, trên cạn.