Phòng Công nghệ khai thác chế biến tài nguyên thiên nhiên

1. Thông tin chung

Phó trưởng phòng: TS. Ngô Kim Chi
Điện thoại: 024.37 912 731
Di Động: +84 949388863
Email: chikimngo2@yahoo.com
            chikimngo2008@gmail.com
Địa chỉ: Phòng 801, 802 tầng 8 nhà 1H số 18 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.
 

2. Cán bộ đang công tác tại đơn vị :

  

Tập thể cán bộ phòng Công nghệ khai thác chế biến tài nguyên thiên nhiên

STT

Họ và tên

Vị trí công tác

1

TS. Ngô Kim Chi

Phó Trưởng phòng

2

CN. Nguyễn Xuân Dũng

Nghiên cứu viên

3

KS. Nguyễn Thị Hồng Vân

Nghiên cứu viên

4

ThS. Đặng Ngọc Phượng

Nghiên cứu viên

5

ThS. Nguyễn Tiến Bình

Nghiên cứu viên

6

CN. Phạm Thị Minh Thảo

Nghiên cứu viên

7

KS. Nguyễn Tân Phú

Kĩ sư


3. Chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực nghiên cứu

-   Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu triển khai trong lĩnh vực quá trình thiết bị công nghệ hóa  học phục vụ cho việc tách chiết các hợp chất thiên nhiên, tổng hợp vật liệu mới và bảо vệ môi trường.

-   Nghiên cứu áp dụng các thành tựu hiện đại của quá trình và thiết bị công nghệ hóa học vào việc khai thác, chế biến hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

-   Nghiên cứu triển khai các công nghệ mới vào sản xuất và đời sống, tính toán thiết kế tối ưu các công trình xử lý chất thải để bảо vệ môi trường.

4. Kết quả nổi bật

* Về khoa học công nghệ

- Nghiên cứu công nghệ tách chiết các polysaccharide từ rong biển Việt Nam (Carrageenan, Alginate, Fucoidan …).

- Tổng hợp biodisel từ dầu mỡ ăn thải xúc tác đồng thể và dị thể

- Nghiên cứu công nghệ và thiết bị xử lý nước và nước thải.

- Xử lí chất thải nông nghiệp bằng công nghệ biogas thu hồi khí metan để sử dụng chạy máy phát điện.

* Về ứng dụng triển khai:   

- Tư vấn thiết kế và giám sát xây dựng hàng chục công trình xử lý nước và nước thải.

- Tham gia dự án 3R của JICA Nhật Bản và URENCO Hà Nội phân loại rác thải tại nguồn thí điểm ở một số phường của Hà Nội.

- Thiết kế chế tạо và lắp đặt lò đốt rác y tế và công nghiệp công suất 30 kg/h cho một số bộ ngành và địa phương.