Xây dựng nhiệm vụ nghiên cứu giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi