Hoạt động tình nguyện tại Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu - Hưng Yên 2013