Hội thảo giới thiệu chương trình đào tạo của DAAD - CHLB Đức.