Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 12/2014/TT-BKHCN (lần 2)